Acil Eylem Planı

 

Acil Eylem Planı

Kuruluş ve çevresinde meydana gelebilecek büyük kaza tehlikeleri ile planlama konusunda sorumluluğu olan herkese,işletmecilere,yerel yetkililere ve acil durum ekiplerine yardımcı olacak klavuzdur.kuruluş ve çevresinde kazaya karşı hazırlıklı olma,kazayı önleme ve kazaya müdehale işlemlerinin tüm kaza senoryolara dikkate alınarak belirlendiği plandır.

İşyerindeki çalışma ortamı,kullanılan maddeler,iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınıp;

  • Olması mutemel acil durumları değerlendirerek
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak
  • Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre,çalışanlara eğitim verilerek
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak

Önce çalışanların sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Eylem Planı hazırlanır.