Diğer Sağlık Personeli

 

Diğer Sağlık Personeli

Hizmet ekibi içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresinin görevleri;

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorunların saptanmasında,önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olmak
  • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyi ile ilgili veri toplar,kaydeder.sağlık çalışma öykülerini işe giriş 7 periyodik muayene formuna yazar ve fiziki muayeneye yardımcı olur
  • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakkaları hekime sevk eder
  • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,zararlı maddelerden korunması için çalışır.çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır
  • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyon ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur
  • İşyerinde çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır