İlkyardım Eğitimi ve Sertifikalandırılması

 

İlkyardım Eğitimi ve Sertifikalandırılması

   İlk olarak 22.05.2002 tarihli 24762 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11.03.2004 tarihinde yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirildi. İlkyardım Yönetmeliğine göre;

   Tüm kurum ve kuruluşlarda istihtam edilen her 20 personel için 1 kişi, ilgili mevzuata göre ağır ve tehkikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 kişi olmak üzere , bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur".

   İlkyardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" verilen merkezler tarafından verilebilir.

   Bu merkezde eğitim verecek eğitimcilerin Sağık Bakanlığı tarafından onaylanmış "İlkyardım Eğitimcisi" sertifikasına sahip olması gerekir.

Eğitim programlarmız;

Temel Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta,Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırıklarında İlkyardım
 • Göz, Kulak Ve Burun'a Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Program Süresi

Eğitimin toplam süresi 16 saattir.

Sertifikasyon

   Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapacağı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır.Katılımcıların iki sınav hakkı vardır. Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara T.C Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı sertifikası verilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.