İş Güvenliği Eğitimi

 

İş Güvenliği Eğitimi

İş kazaları meslek hastalıkları dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği,gerek insani ve toplumsal açıdan gerekse ekonomik yönden de çok önemli bir problemdir.uluslararası çalışma örgütü (ILO) verilerine göre ; kazaların yalnızca %2'si korunması mümkün olmayan kazalarken,%98 'i genel olarak önüne geçilebilecek yani korunulması mümkün kazalardır.

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlarıda açığa çıkmıştır.bu bağlamda bir takım önlemleri önceden alarak işyerini güvenli hale getirmek gerekli olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Güvenliğinin Amacı

 • Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak
 • Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak
 • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek
 • İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları minimum seviyeye indirmek
 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
 • Çalışma verimini artırmaktır

Uzman personellerimiz sizlerin ana sorumluluklarını yerine getirmek için sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemektedirler. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise "0 Ölümlü İş Kazası" hedefi yer almaktadır. Uzman ekibimiz işletmenizin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki görevlere sahip kişilerden oluşturulmaktadır.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları
 • İş Güvenliği İle Görevli Mühendisler (tam süreli),
 • İş Güvenliği ile görevli teknik eleman görevlendirme (tam süreli),
 • İşyeri hekimi görevlendirme (kısmi veya tam süreli),
 • Sağlık personeli görevlendirme (tam süreli)