İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

 

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamı oluşturmak için gereken tedbirler dizisi,iş güvenliği kapsamındadır.

AYG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin sunduğu hizmetler;

 • İş güvenliğiyle ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • Eğitim planı hazırlamak
 • İşverene,iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • Acil durum planı yapmak
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
 • İç yönetmelik hazırlamak
 • İş izni prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatlarını hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak
 • Patlayıcı,parlayıcı,yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Patlayıcı,parlayıcı,yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolama şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolama şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçiminde,işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektirik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini kontrol etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek