İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş kazaları meslek hastalıkları dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği,gerek insani ve toplumsal açıdan gerekse ekonomik yönden de çok önemli bir problemdir.Uluslararası çalışma örgütü (ILO) verilerine göre ; kazaların yalnızca %2'si korunması mümkün olmayan kazalarken,%98 'i genel olarak önüne geçilebilecek yani korunulması mümkün kazalardır.

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlarıda açığa çıkmıştır.Bu bağlamda bir takım önlemleri önceden alarak işyerini güvenli hale getirmek gerekli olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Güvenliğinin Amacı

 • Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak
 • Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak
 • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek
 • İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları minimum seviyeye indirmek
 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
 • Çalışma verimini artırmaktır.

İŞ SAĞLIĞI NEDİR?

Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal,psikolojik,fiziksel olarak en üst seviyede tutmak,çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek,çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin uyumunu sağlamamayı kapsar.İş sağlığını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler

 • Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak
 • Yetersiz ışıklandırma
 • Fazla gürültü
 • Tozlu ortam
 • Kullanılan malzemelerden kaynaklı kimyasal ve biyolojik risk etmenleri
 • Bedeni,gözü veya kulağı yoğun olarak yoran işler
 • Çalışma tempoları
 • Ara verme imkanlarının az olması
 • Gece işi veya vardiya işler
 • Ağır çalışma şartları
 • İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler
 • Çalışma ortamı,sosyal alanlar ve yemekhane hijyenini sağlamamak
 • Çalışanların görev tanımlamalarının yapılmamış olması
 • İşverenin aşırı baskısı sonucu stres oluşumu

Uzman personellerimiz sizlerin ana sorumluluklarını yerine getirmek için sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemektedirler. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise "0 Ölümlü İş Kazası" hedefi yer almaktadır. Uzman ekibimiz işletmenizin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki görevlere sahip kişilerden oluşturulmaktadır.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları
 • İş Güvenliği İle Görevli Mühendisler (tam süreli),
 • İş Güvenliği ile görevli teknik eleman görevlendirme (tam süreli),
 • İşyeri hekimi görevlendirme (kısmi veya tam süreli),
 • Sağlık personeli görevlendirme (tam süreli)