Misyon ve Vizyonumuz

 

Misyonumuz; işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini, koruyucu ve önleyici bir anlayışla sunarak, güvenli ortamda, sağlıklı çalışma imkânı oluşturarak, işyerlerinin kaliteli ürün ve hizmet üretmesine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz; çözüm ortağı olduğumuz tüm işyerlerinde,müşteri beklentilerini yasal mevzuatlar çerçevesinde mükemmel çözümlerle karşılarken;etik ilkelerden ödün vermeyen,daima güvenilir,kaliteli ,kreatif,kendi içinde 'kendi ile' rekabet ederek sürekli gelişip dönüşen dinamik bir kurum olmaktır.

AYG OSGB olarak,beklentilerinize her zaman 'şimdi olandan daha iyi ' cevap verme gayretinde içinde olacağız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

  • Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve projelerimizde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,
  • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı,
  • Resmi makamlar önünde, AYG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı,
  • İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle sistemin performansını düzenli olarak denetleyeceğimizi,
  • Çalışanlarımızı ve iş birliği içinde olduğumuz tüm proje çalışanlarını İSG Sistemi hakkında bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek için aktif katılım ve destek vermeyi,taahhüt ederiz.