Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

 

Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden kaynaklı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanılanması ve müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği küktürünün temel prensiplerinden olan proaktif (öncül) yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir.Çalışanların olası meslek hastalıklarını erken tespit edebilme kolaylığı sağlayarak çalışan sağlığı ve iş kayıpları en aza indirmek periyodik sağlık taramasıyla mümkündür.

Laboratuvar testleri

 • Tam kan sayımı (hemogram)
 • Tam idrar tahlili (TİT)
 • Kan grubu
 • Kan şekeri
 • Check-up
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Sarılık testleri
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda / Kanda kurşun
 • İdrarda / Kanda alüminyum
 • İdrarda / Kanda taluen,fenol,vanil mandalik asit,hippurik asit vb.
 • Psikometrik testler
 • Aşılar