Psikodrama

 

Psikodrama

Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir. İnsanların çoğu yaşamları boyunca bir şey söylüyor, başka bir şey düşünüyor, üçüncü bir şeyi hissediyor ve sonuçta bu üçüyle de ilişkisi olmayan bir şey yapıyor. Bunun sonucu insan ruhu hırpalanıyor, stres ve parçalanmaya geliyor. Psikodramanın amacı insanların söz düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarına yardımcı olmaktır. Bir başka amacı da kendimize ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır. Psikodramanın en önemli amaçlarından biri de bireylerde katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yoluyla psikolojik gelişimlerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleridir. Psikodramanın, bir terapi tekniği olarak uzman kişilerce, özellikle bu konuda eğitim almış psikologlar tarafından uygulanması gerekir.

Şirketlerde Psikodrama

Bir şirkette farklı alanlarda psikodrama grupları uygulanabilir.

  • Yönetsel Kadro için Psikodrama Çalışması: Aynı kademede ya da birbirleri ile ilişkide olan iki kademedeki yöneticiler ile yaptığımız bu çalışmada temel amaç ekip içi iletişimi arttırarak ortak hedef belirlenmesi, sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilmek ve yöneticilerin karşılaştıkları durumlarda esnekliklerini arttırmaktır.
  • Liderlik Tutumu: Sizin şirketiniz için gerekli liderlik tutumları nelerdir? Düşüncesi temelinde belirlenen özellikleri tek tek detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Böylece dışarıya nasıl bir mesaj verdiğimizi, söylediğimiz ile söyleyiş tarzımız ve beden ifademizin uyumunu/uyumsuzluğunu algıladıktan sonra bunu nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz.
  • Organizasyonel Gruplar: Şirkette farklı ve birbirleri ile ilişki halinde olan departmanlarda çalışan kişilerden oluşan bu gruplarda iş birliğini ve eş güdümü engelleyen faktörler üzerinde durup bilgi akışının düzenlenmesi, daha etkin bir iletişim tarzı geliştirilmesi,daha istekli gelinen bir iş ortamı yaratılması amaçlanır.
  • Satış ve Pazarlama Grupları: Müşteri ile ilişkilerde aslında nasıl göründüğümüzü çok fazla bilemiyoruz. Psikodrama ile müşterinin yerine geçerek nasıl bir tutum sergilediğimizi, bu tutumumuzun nasıl bir etkiye yol açtığını, müşterinin ne tür beklentileri olduğunu algılayabiliyoruz. Farklı müşteri profillerine uygun farklı satış tutumları geliştirmek bu grubun temel kazanımıdır.