Revir Kurulumu ve Takibi

 

Revir Kurulumu ve Takibi

Revir birimi her şeyden önce işyeri sağlık görevlilerinin yürütecekleri bütün hizmetlerin verildiği kolay ulaşılabilen, uygun bir alt yapı ve donatıya sahip bağımsız bir mekandır. İşyeri sağlık birimi mekanında işyeri sağlık çalışanları (İşyeri Doktoru, Hemşiresi, Sağlık Memuru vb.) başta acil tıbbi yardım hizmetleri olmak üzere işe giriş ve aralıklı kontrol muayenesi hizmetlerini yürütürler.

Revir Birimlerinin Faydaları Nelerdir?

  • İşyeri yerleşik sağlık hizmeti, hastaneye sevk sayılarını %50 oranında düşüren ve işgücü kaybını minimuma indiren etkenlerin en başında gelmektedir.
  • Kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı iş gücü ve iş günü kayıpları minimize edilmiş, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon maliyetleri kontrol edilmiş olur.
  • Revir yazılım programlarıyla çalışan sağlığı en etkin ve modern şekilde yönetilir.
  • Çalışanlara sağlanan, kapsamlı sağlık hizmetleriyle sık karşılaşılan hastalıklar yerinde ayaktan tedavi edilir, koruyucu sağlık hizmetleri gereken ölçekte sağlanarak çalışanların motivasyonu ve iş memnuniyetleri artırılır, aidiyet duyguları güçlendirilir.
  • İş gücü verimliliği arttırılır.
  • Toplumsal sorumluluk gereği yerine getirilirken şirket imajının güçlendirilmesi sağlanır.
  • Sağlıklı-güvenli bir iş-çalışma ortamı sağlamak üzere tahsis edilen kaynaklar bir maliyet unsuru değil "yatırım" sayılmaktadır. Bu harcamaların maliyet/yararlılık açısından en verimli yatırımlardan biri olduğu artık genel kabul görmektedir.
  • Sizi tanıyan doktor ve ekibiyle iş gücü, eğitim ve zaman kaybının önüne geçilmesi Grup sağlık sigortalarında etkili hasar yönetimi imkanı sağlar.
  • Revir donanımları kurulumu ve dezenfeksiyonu hizmeti verilir.
  • Laboratuvar için kan alma işlemi işyerinde gerçekleştirilir.